top of page
ขนมอาลัว

ขนมอาลัว

฿60.00ราคา
ขนมอาลัวเป็นขนมไทยโบราณผิวด้านนอกจะแข็งส่วนด้านในจะหนืด ขนมอาลัวของร้านบ้านใกล้วังมีหลายสีมีกลิ่นหอมหวาน ขนมอาลัวเป็นขนมที่มีความหมายดีหมายถึงมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ขนมอาลัวของร้านบ้านใกล้วังสามารถซื้อฝากเพื่อนฝูงหรือญาติผู้ใหญ่

สินค้าที่คล้ายกัน